Offers locució

Veu Off Locució

Necessites una veu en off per fer un video per algún treball de la universitat o per fer un regal d' aniversari o perque sou una associació amb pocs recursos? Puc aportar la meva veu per locutar un text narratiu, un poema, un conte.... Tinc 22 anys d'experiencia locutant...

Other veu veu off locució