Offers lindy hop

Ballar Lindy Hop

Per si vols aprendre a ballar swing a nivell inicial.

Leisure swing ball lindy hop classes