Offers instal·lacions

Reparacions elèctriques i electròniques de la llar.

Instal·lacions i reparacions elèctriques i dels aparells domèstics.

Housework reparacions electricitat electrònica instal·lacions

Bricolatge

Tota mena d'arranjaments i petites reparacions de la llar.

Housework bricolatge muntatge arranjaments instal·lacions reparacions oficis

Sintonitzar i connectar TV

Resintonització del televisor i posar ordre als canals. Ensenyar a fer anar el comandament. Interconnexió dels aparells domèstics de so o d'imatge.

Housework TV sintonitzar instal·lacions electricitat

Bricolatge

Tota mena de petits muntatges, arranjaments i reparacions de la llar.

Housework bricolatge muntatge arranjaments reparacions instal·lacions oficis