Offers fiscalitat

Suport econòmic/administratiu/comptabilitat

Acompanyament en l'elaboració de pressupostos, plans de viabilitat, resolució de dubtes en temes administratius, comptables i fiscals (persones jurídiques, no faig declaracions de renda)

Consulting pressupostos comptabilitat fiscalitat