Offers economia social i solidària

Actividades al aire libre

Todas aquellas actividades que te hayas planteado hacer y por el miedo de no saber, ¡nunca las hiciste!. Ejemplos: + Desplazarte en bicicleta / patines en linea / skate. + Nadar en el mar. + Excursionismo (rutas a pie, vías ferratas y vías de escalada).

Health #mobilitat espai públic aprenentatge ciutat educació #economiacolaborativa #innovaciosocial assessorament #inspiració compartir coneixement economia social i solidària PlatformCoop

Coneixement del context de l'economia social i solidària catalana/estatal/europea

Ens oferim a donar visió del context de l'economia social i solidària a Catalunya, tant a nivell de tipus de teixit socioempresarial i els principals clústers o centres de treball, com d'agents sociopolítics que impulsen i promouen l'ESS al territori. també podem donar visió sobre els nivells estatals i europeus, tot i que no amb tanta precisió. Creiem que és una informació que pot ser rellevant per a ubicar els projectes socioempresarials en un ecosistema més ampli d'emprenedoria en ESS i construcció de mercats socials.

Consulting economia social i solidària