Offers despesa

acompanyament

Amb cotxe, la persona que demani aquest servei haura de fer-se carrec del pagament de 0'20€/km, parquings I peatges.

Accompaniment 0'20€ kilòmetres despesa despeses

Assessorament energètic

Assessorament per reduir les factures d’energia de la llar Assessorament en temes de vivenda, construcció/ bioconstrucció i energia

Housework energia despesa habitatge