Offers corrector

Correcció de textos

Si necessiteu algú que us ajudi a corregir textos en català, en podem parlar i posar-nos d'acord.

Consulting corrector català

Assessorament lingüístic

Ofereixo resoldre dubtes lingüístics de català: gramaticals, lèxics, ortogràfics, textuals... També traducció/correcció (castellà/català) de textos breus, amb la condició de tenir la persona que ho sol·licita a prop en el moment de fer-ho, ja que la intencionalitat del text a corregir o traduir la té clara qui ha planificat i produït l'escrit.

Consulting corrector informàtica llengua català