Offers cerca

Cerques per l'estudi de mercat

Per si us pot ser útil, m'ofereixo per fer-vos cerques per internet de possibles projectes semblants, Inspiradors o aliniats amb el vostre amb qui fer sinergia. O segons les vostres necessitats.

Accompaniment cerca documentació estudi de mercat

Acompañamiento

Me ofrezco para hacer acompañamientos no muy largos (al bus) y para hacer lectura en voz alta a quien lo precise o guste.

Accompaniment lectura acompañammiento cerca voz