Offers associació

Assessorament constitució d'una cooperativa

Assessorament i acompanyament a la constitució d'una empresa cooperativa o transformació d'una associació a cooperativa

Consulting cooperativa empresa associació