Offers Iniciació a la informàtica

Títol

Fotografia bàsica, configurar mòbil/TV/ordinador; ensenyar a utilitzar l’ordinador, escanejar fotos i documents, Word i Excel bàsics, declaració de renda i tràmits administratius, assessorament financer, muntar mobles Ikea.

Consulting Muntatge de mobles Instal·lació d’equips audio/video Declaració de la Renda Iniciació a la informàtica Ensenyar a emprar càmares digitals Nocions bàsiques de fotografia Word Excel Assessorament financer Escanejar fotos i documents