Offers

Ajuda en informàtica

Other Informàtica

Manualitats creatives

Leisure Manualitats

Passejar o cuidar mascotes

Housework Animals domèstics

Cuinar

Housework Cuinar

Classes de programació C, C+t, Pythom

Other Informàtica Programació

Iniciació Linux

Lessons Informàtica

Classes de matemàtiques de secundària

Lessons Educació secundària

Cuidar animals domèstics

Housework Animals domèstics

Passejar gossos

Housework Animals domèstics

Psicoteràpia, desenvolupament personal, ajuda psicològica

Health Benestar personal Creixement personal Ajuda psicològica

Parella lingüística de català

Lessons

Converses de religions i teologia bàsica

Leisure Conversa

Visites a hospitals

Accompaniment Visites hospital

Iniciació a l’informàtica

Lessons Informàtica Iniciació a la Informàtica

Classes de cuina

Housework Cuinar

Acompanyar a fer gestions

Accompaniment Gestions i serveis

Acompanyament nens

Accompaniment Atenció infants i joves

Coaching postural / Higiene postural

Health Benestar personal Teràpies alternatives

Acompanyar a visites culturals

Leisure Activitats culturals

Organització de pautes infantils (horari / comportament)

Accompaniment Atenció infants i joves

Classes d’ESO de tecnologia

Lessons Educació secundària

Classes d’ESO de matemàtiques

Lessons Educació secundària

Classes d’ESO de física

Lessons Educació secundària

Oligoterapia

Health Teràpies alternatives

Higiene postural

Coaching postural/Ergonomia/Massatge persones enllitades/Mobilització persones enllitades

Health Atenció persones grans Atenció persones amb minisvalidesa