Offers persones grans

Acompanyament

Puc acompanyar al metge, a comprar, fer companyia...

Companionship acompanyar metge comprar persones grans

Acompanyament

M'ofereixo per acompanyar persones grans i a qui ho necessiti, fer companyia, portar al metge, a fer encàrrecs, etc...

Companionship Acompanyar persones grans metge encàrrecs