Offers Atenció persones grans

Acompanyament a persones grans

Companionship Atenció persones grans

Atenció a persones grans

Companionship Atenció persones grans

Lectura en veu alta per a gent gran

Companionship Lectura Atenció persones grans

Anar a comprar per a gent gran

Help at Home Atenció persones grans

Acompanyar gent gran

Companionship Atenció persones grans

Acompanyament al CAP, gestions socials, etc.

Companionship Gestions i serveis Visites metge Atenció persones grans

Fer companyia a persones grans

Companionship Atenció persones grans

Llegir a gent gran

Leisure Lectura Atenció persones grans

Acompanyament

Acompanyar a senyores grans

Companionship Atenció persones grans

Cuidar i acompanyar gent gran

Companionship Atenció persones grans

Sortir a passejar amb persones grans

Que els costi sortir al carrer per problemes de mobilitat o emocionals

Companionship Atenció persones grans

Acompanyament

Acompanyament a gent gran i persones amb disminució física.

Companionship Atenció persones grans

Acompanyament gent gran

Companionship Atenció persones grans

Acompanyar al metge

Companionship Atenció persones grans

Acompanyar a comprar

Companionship Atenció persones grans

Acompanyaments

Fer visites. Tasques cotidianes. Acompanyaments. Llegir contes a nens petits o a gent gran

Companionship Lectura Atenció persones grans

Acompanyar a comprar

Companionship Atenció persones amb minisvalidesa Atenció persones grans

Acompanyament i ajuda a persones grans

Companionship Atenció persones grans

Acompanyament gent gran

Companionship Atenció persones grans

Acompanyament a gent gran

Companionship Atenció persones grans

Acompanyar persones grans

Companionship Atenció persones grans

Asistencia a personas mayores y discapacitados

Companionship Atenció persones grans Atenció persones amb minisvalidesa

Acompanyament a gent gran

Companionship Atenció persones grans

Acompanyament gent gran

Companionship Atenció persones grans

Acompanyament a gent gran

Acompanyar gent gran al metge i fer activitats amb ells

Companionship Atenció persones grans