Inquiries comptabilitat

Comptabilitat

Necessito coneixements d'excel o altres èines per dur comptabilitat.

Consulting excel comptabilitat

Necessito assessorament en tasques comptables i de gestoria

Necessito recolzament en realitzar tasques admimistratives de comtabilització de factures, ordenar documents i preparació d' impostos

Administrative tasks assessorament impostos comptabilitat