Inquiries comptabilitat

Experta en comptabilitat

Ens caldria una persona experta en comptabilitat que ens supervisi els assentaments del nostre programa informàtic, autoconstruït en MS Access.

Consulting comptabilitat

Necessito assessorament en tasques comptables i de gestoria

Necessito recolzament en realitzar tasques admimistratives de comtabilització de factures, ordenar documents i preparació d' impostos

Administrative tasks assessorament impostos comptabilitat