A voz das mulleres

Encontrar celebrado o martes 12 de marzo de 2018 para compartir experiencias, a riqueza das voces que xurdiron nas diferentes edicións, e explorar a práctica da escritura como unha ferramenta para que se escoite a voz das mulleres nos ámbitos persoal, comunitario e social. Unha voz que ao longo da historia non foi marxinal, senón silenciada; non só nos espazos públicos e privados, senón tamén na narrativa posterior.

Dirixido a calquera persoa interesada na materia, se queres máis información: https://narrativasyotraslunas.com/

This Offer belongs to Peto colaborativo de A Redeira.