Meditació, introspecció i silenci.

Ensenyo a meditar i a posar i obrir consciència en un mateix. Sessió individual i puntual, (faig seguiment del treball perqui ho necessiti)

This Offer belongs to Banc de Temps de Sants.