Tarot

Tarot de Marsella.significat de les cartes del tarot francès. Tarot Riders. Significat de les cartes del tarot anglès. Normalment les cartes Riders complementen a les de Marsella, per a una visió mes àmplia i precisa de la tirada.

This Offer belongs to Banc del Temps Vic.