Nocions bàsiques d'informàtica i mòbils

Ofereixo ajuda per utilitzar l'ordinador i el mòbil. Nivell usuari.

This Offer belongs to Banc de Temps de Sants.