TRACTAMENT MANDÍBULA ( mètode RESET-ATM )

RESET-ATM és un mètode sensorial en el qual através de la pressió suau de diversos punts de la cara i mandíbula produeix l' alliberament de la tensió dels principals músculs de la Articulació Temporo-Mandibular.

This Offer belongs to Banc de Temps de Badalona.