Nocions bàsiques informàtica

Tinc nocions basiques d'informàtica, programes com microsoft word, gmail, canva, etc. Per a programes fàcils d'utilitzar pero que en algún moment sigui necessari refrescar algún concepte, es pot contar amb mi.

This Offer belongs to Banc del Temps de la Riera d'Ardenya.