REDACCIÓ O CORRECCIÓ DE TEXTOS O DOCUMENTS

Redacció de tota mena de documents personals, administratius o textos narratius. Poden ser en format literari, com contes, relats, guions, obres de teatre o qualsevol altre format. També poden ser cartes, presentacions, actes, curriculums vitae, reclamacions, discursos, versos de casament... etc. Correccions de textos en català o castellà, ja sigui gramaticalment parlant o literariament parlant.

This Offer belongs to Banc del Temps de la Riera d'Ardenya.