Ajuda informàtica

Tinc coneixaments avançats en Word, Exel, Internet, Xarxes...

This Offer belongs to Banc de Temps de Blanes.