Redactar textos

M'ofereixo a redactar textos com ara redaccions escolars, articles... També puc escriure una història, conte, si tu em dónes l'argument, els successos que vols que es narrin i els personatges. En català i castellà.

This Offer belongs to Banc del Temps de Gràcia.