Lectura a invidents o malalts

Llegir llibres, diaris, etc a persones amb problemes de visió i/o malaltes

This Offer belongs to Banc del Temps de Gràcia.
Login