Classes de videoconferències

Ofereixo a explicar com funciona qualsevol de les plataformes per a realitzar videoconferències (Zoom, Jitsi Meet, Google Meet, Skype, Watsapp, etc).

This Offer belongs to Banco de Tiempo de pruebas - no operativo para apuntarse.