Consultes d'informàtica i ofimàtica en general, aplicacions, Word, Excel, Power Point, etc.

Aplicacions informàtiques i món tecnològic en general. Comercialització de solucions per a empreses. Assessorament transformació digital.

This Offer belongs to Banco de Tiempo de pruebas - no operativo para apuntarse.