Conèixer el funcionament d'una ràdio

This Offer belongs to Banc del Temps de Gràcia.