Avaluació de la Biomecànica Corporal

Ofereixo avaluació especialitzada, des de la vessant de la Biología Humana (UB), envers la correcció postural -simetría, reeducació postural -.

La sessió estarà dividida en dues parts:

A) Mitja hora de conversa en la que et realitzaré preguntes sobre el teu físic en general i m'explicaràs allò que consideris.

B) Avaluació (en camilla) de la teva movilitat, postura i biomecànica.

This Offer belongs to Banc de Temps de Badalona.