Reciclatge: Fem una taula i uns tamborets amb eco-maons

Proposta d'un projecte de construcció amb eco-maons (ampolles de plàstic plenes de residus plàstics comprimits) d'una taula rodona i uns tamborets.

This Offer belongs to Banc del Temps de Gràcia.