Conversa en francès

Podria dinamitzar un grup de conversa en Francès

This Offer belongs to Banc del Temps de Calonge i Sant Antoni.