Conversa en català

Conversa amb correcció d'errors per a alumnat nouvingut (infants i adolescents) i persones adultes.

This Offer belongs to Banc del Temps de Gràcia.