Conversa en llengua de signes catalana LSC

Sóc intèrpret de llengua de signes Catalana LSC i m'ofereixo per a conversar en LSC amb aprenents d'algun dels nivells de LSC que necessitin practicar.

Tant individual com grupal, així ens enriquim tots.

This Offer belongs to Banc del Temps de Piera.