CREATIVITAT I INNOVACIÓ

POWER POINT CONFERÈNCIA SOBRE CREATIVITAT I INNOVACIÓ. QUÈ ÉS LA CREATIVITAT, L'EXPRESSIÓ O LA CREACIÓ?

This Offer belongs to Banc del Temps Vic.