Equip de sò per celebracions o espectacles

Disposo d'altaveus, taula de sò i microfons. Puc muntar i fer de tècnic de sò.

This Offer belongs to Banc del Temps de la Riera d'Ardenya.