Restauració

Ajudar a recuperar mobles i altres objectes de la llar que se'ls hi pot donar una segona oportunitat.Primer quedar, mirar i parlar-ne.

This Offer belongs to Banc del Temps Vic.