Traducció

ajuda a la comprensió i escriure en anglès

This Offer belongs to BANC DEL TEMPS SAGRADA FAMÍLIA.