Pintar, vernissar, restaurar...

Si necessiteu pintar alguna paret, restaurar un moble, etc. Hi tinc una certa experiència en aquest tipus de feines

This Offer belongs to Banc del temps del Ripollès.