Classes de solfeig

Diplomada del Conservatori Nacional de Marsella, professora catedràtica de música dona classes de solfeig, teoria de la música, anàlisi a tots nivells.

Diplomada del Conservatorio Nacional de Marsella, profesora catedratica de música da clases de solfeo, teoría de la música, análisis a todos niveles.

This Offer belongs to Banc del Temps de Lloret.