JIN SHIN JYUTSU

MÈTODE D'ARMONITZACIÓ DE COS I MENT. A TRAVÈS DE LA RESPIRACIÓ I LES MANS, QUE FUNCIONEN COM CABLES PER RECARREGAR ENERGIA. TREU BLOQEJOS. EN EL COS HI HA TANQUES ENERGÈTIQUES, I DIFERENTS FLUXES D'ENERGIA.

This Offer belongs to Banc del Temps La Sagrera.
Login