Classes guitarra

Classes pràctiques amb pautes inicials de guitarra clàssica i d'acompanyament. Sinó teniu guitarra, us la puc facilitar.

This Offer belongs to Banc del Temps Vic.
Login