Nocions bàsiques de fotografia

Coneixements bàsics de fotografia, des de mòbils fins a càmeres reflex Enquadrament, llum i composició general

This Offer belongs to Banc de Temps de Lleida.
Login