Traduccions

Puc fer traduccions orals i escrites del català a l'espanyol i a l'inrevés. També traduir al català o espanyol textos escrits en anglès.

This Offer belongs to Banc del Temps de Gràcia.