Català

M'ofereixo a tot aquell o aquella que necessiti practicar oralment el català així com també el seu estudi a l'àmbit escrit.

This Offer belongs to Banc de Temps de Blanes.
Login