Redacció de texts

Passar a net texts escrits a ma o fent un "collage" de diversos texts. També puc maquetar els documents, és a dir, unificar formats, fer índex, numerar figures, taules, peus de pàgina, etc.

This Offer belongs to Banc del Temps La Sagrera.
Login