Organització Doméstica

Puc ajudar.te a el.laborar la llista de la compra i organitzar.te a fer els menús i ensenyar.te a fer els menjars.

This Offer belongs to Banc de Temps de Lleida.