Traducció i interpretació

Traduccions i interprètacions—Traduccions escrites de llengües : polonès i rus de tots els documents, webs, correus electrònics etc. a castellà i català Interpretacions orals de llengües: polonès, rus i txec a castellà i català.

This Offer belongs to Banc de Temps de Blanes.