Coaching profesional

Una sessió de coaching personal per tal d'aprofundir en les necessitats, expectatives, fortaleses i punts de millora en l'àmbit professional. Dirigit a persones que busquen gaudir de la feina, emprendre per compte propi o millorar en l'auto-coneixement, comunicació i lideratge d'equips.

This Offer belongs to Banc de Temps de Blanes.
Login