INTERVENCIÓ EDUCATIVA AMB FAMILIES. Projecte: " PARLEM-NE "

PRESENTACIÓ i FONAMENTACIÓ DEL PROJECTE. " PARLEM-NE "

S'Ha pogut observar a traves de les experiències de treballar amb grups de pares i mares, que el que mes els afecta i bloqueja a l'hora d'educar, tenir i educar als seus fills, es la seva pròpia inseguretat, la manca d'autoestima, el sentiment de culpabilitat, experiències viscudes i mal resoltes i l'impotencia de poder ajudar-los. És doncs per aquest motiu, que crec convenient aplicar aquest projecte, i amb l'aportació de les tècniques apropiades, intentar que els participants aconsegueixin controlar amb serenor i equilibri totes les seves tensions, angoixes, conflictes i malestars. Tan sols. A partir d'aquests previs podrem començar a treballar tots els temes que estan relacionats amb la tasca de la relació, comunicació i educació amb els menors.

Aquest projecte va dirigit a pares i mares, familiars o tutors que tenen la responsabilitat dels menors.

La tecnica mes apropiada per treballar aquest projecte es la "DINÀMICA DE GRUP ". El grup es condueix per una Tecnica en Educacio social.

S'aconsella de tres a nou sessions. Cada sessio de una hora i mitja a dues hores. Un cop cada setmana.

This Offer belongs to Banc del Temps de Gràcia.
Login