Tècniques d'estudi i memorització

Es tracta d'unes tècniques d'aprenentatge centrades principalment a la memorització. Molt útil per estudiants que hagin d'utilitzar fórmules, estudiar dates o recordar dades en general. No cal cap mena de preparació i amb un parell de classes tindràs les eines necessàries per aplicar-ho!

This Offer belongs to Banc del Temps de Gràcia.