Col·laboració Secretaria BdT

Les persones que col·laborin de manera puntual amb tasques de secretaria rebran una bonificació pel temps dedicat. Exemples de les tasques: facilitar a l'equip de secretaria l'assistència de tallers, ajudar a atendre a persones que vinguin a la Nau interessant-se pel funcionament del BdT, col·laboració en actes que organitza el BdT (festa de primavera, festa major, xerrades, etc)

This Request belongs to Banc del Temps La Sagrera.